Standard Svensk standard · SS-EN 13183-2

Trävaror - Fuktmätning - Del 2: Skattning av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke (Resistansmetoden)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 13183-2/AC:2004

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33936

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 232740