Standard Svensk standard · SS 232740

Trävaror - Sågat och hyvlat virke av barrträ - Fuktkvot

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13183-1/AC:2004 , SS-EN 13183-2/AC:2004 , SS-EN 13183-1 , SS-EN 13183-2 , SS-EN 13183-3:2005

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Timber - Sawn and planed timber of softwood - Moisture content

Artikelnummer: STD-9392

Utgåva: 2

Fastställd: 1991-01-30

Antal sidor: 21

Ersätter: SS 232740

Ersätts av: SS-EN 13183-1/AC:2004 , SS-EN 13183-2/AC:2004 , SS-EN 13183-1 , SS-EN 13183-2 , SS-EN 13183-3:2005