Standard Svensk standard · SS-EN 13183-1/AC:2004

Trävaror - Fuktmätning - Del 1: Bestämning av fuktkvoten hos ett stycke sågat virke (Torrviktsmetoden - Ugnstorkning)

Status: Gällande

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-36618

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-24

Antal sidor: 3

Ersätter: SS 232740

Korrigerar: SS-EN 13183-1