Standard Svensk standard · SS-EN 13228:2011

Trägolv - Spontad tunn massiv parkett för kontinuerligt underlag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of solid wood overlay flooring including blocks with an interlocking system for internal use as flooring. It applies to elements.

This standard covers elements with and without surface coating.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks with an interlocking system

Artikelnummer: STD-80523

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-30

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13228/AC:2007 , SS-EN 13228