Standard Svensk standard · SS-EN 409:2009

Träkonstruktioner - Dymlingformade förbindares flytmoment - Provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the yield moment of dowel type fasteners.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment of dowel type fasteners

Artikelnummer: STD-69460

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-04-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 409