Standard Svensk standard · SS-EN 13226:2009

Trägolv - Massiv stavparkett med not och lös eller fast fjäder (normalstora stavar)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of solid parquet elements with grooves and/or tongues for internal use as flooring. This standard is not applicable to panels made from elements for which a separate standard is in course of preparation.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69963

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-06-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13226