Standard Svensk standard · SS-EN 13226

Trägolv - Massiv stavparkett med not och lös eller fast fjäder (normalstora stavar)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13226:2009

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of solid parquet elements with grooves and/or tongues for internal use as flooring. This standard is not applicable to panels made from elements for which a separate standard is in course of preparation. This standard covers elements with or without surface treatment.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues

Artikelnummer: STD-34251

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-18

Antal sidor: 34

Ersätts av: SS-EN 13226:2009