Standard Svensk standard · SS-EN 324-2

Träbaserade skivor - Skivors mått och form - Mätning - Del 2: Rätvinklighet och kantrakhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 2: Determination of squareness andedge straightness

Artikelnummer: STD-13848

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 11