Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12872:2014

Träbaserade skivor - Vägledning för användning av lastupptagande skivor i golv, väggar och tak

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report gives guidance on the use of wood-based panels in structural applications as structural floor and roof decking on joists or structural wall sheathing on studs in accordance with EN 12871. It provides information on:
— inspection at site;
— transport and delivery;
— handling;
— stacking;
— storage;
— moisture content, conditioning and the effects of moisture;
— cutting and machining;
— selection;
— installation.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs

Artikelnummer: STD-105045

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-29

Antal sidor: 36