Standard Svensk standard · SS-EN 12512/A1:2005

Träkonstruktioner - Provning - Cyklisk belastning av mekaniska förband

Status: Gällande

Ämnesområden

Fästelement Allmänt Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber Structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with mechanical fasteners

Artikelnummer: STD-40984

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-14

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 12512