Standard Svensk standard · SS-EN 315

Plywood - Måttnoggrannhet

Status: Gällande

Omfattning
Denna europeiska standard anger krav på noggrannhet för mått hos plywoodskivor gällande längd, bredd och tjocklek samt för rätvinklighet och kantrakhet. ANM: Plywood i vissa användningar kan kräva snävare toleranser: se särskilda produktstandarder eller funktionsstandarder.

Ämnesområden

Plywood (79.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-29617

Utgåva: 2

Fastställd: 2001-01-26

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 315