Standard Swedish standard · SS-EN 315

Plywood - Tolerances for dimensions

Status: Valid

Scope
Denna europeiska standard anger krav på noggrannhet för mått hos plywoodskivor gällande längd, bredd och tjocklek samt för rätvinklighet och kantrakhet.
ANM: Plywood i vissa användningar kan kräva snävare toleranser: se särskilda produktstandarder eller funktionsstandarder.

Subjects

Plywood (79.060.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-29617

Edition: 2

Approved: 1/26/2001

No of pages: 11

Replaces: SS-EN 315