Standard Svensk standard · SS-EN 12249

Trävaror - Sågat virke i lastpallar - Tillåtna måttavvikelser och rekommenderade mått

Status: Gällande

Ämnesområden

Pallar för allmän användning (55.180.20) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Sawn timber used in pallets - Permitted deviations and guidelines for dimensions

Artikelnummer: STD-27013

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 8