Standard Svensk standard · SS 230120:2010

Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Nordiskt T- och LT-virke - Visuella sorteringsklasser enligt INSTA 142

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 230120:2010

Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Nordiskt T- och LT-virke - Visuella sorteringsklasser enligt INSTA 142
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard identifierar olika särdrag och ställer krav gällande visuell hållfasthetssortering av sågat virke för bärande konstruktioner. Utgående från kraven tilldelas virket en bestämd sorteringsklass.Ett virkesstycke med påtagligt inslag av hungerved ska inte sorteras enligt denna standard.Standarden gäller för de träslag som anges i bilaga A.1 med växtområde enligt denna bilaga.
Utgående från virkets mått och avsedd användning ges tre olika uppsättningar av krav för:— virke tjocklek t = 45 mm eller bredd b > 75 mm (avsnitt 6.2.2).— virke med tjocklek 25 mm = t = 45 mm och bredd 50 mm = b = 75 mm. Kraven gäller klasserna T2 och T1 (avsnitt 6.2.3).— virke med tjocklek t = 50 mm för tillverkning av limträ (avsnitt 6.2.4).

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 230120:2010

Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Nordiskt T- och LT-virke - Visuella sorteringsklasser enligt INSTA 142
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Nordic visual strength grading rules for timber (INSTA 142)

Artikelnummer: STD-76130

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-13

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 230120