Standard Swedish standard · SS 230120:2010

Nordic visual strength grading rules for timber (INSTA 142)

Status: Valid

Scope
Denna standard identifierar olika särdrag och ställer krav gällande visuell hållfasthetssortering av sågat virke för bärande konstruktioner. Utgående från kraven tilldelas virket en bestämd sorteringsklass.Ett virkesstycke med påtagligt inslag av hungerved ska inte sorteras enligt denna standard.Standarden gäller för de träslag som anges i bilaga A.1 med växtområde enligt denna bilaga.
Utgående från virkets mått och avsedd användning ges tre olika uppsättningar av krav för:— virke tjocklek t = 45 mm eller bredd b > 75 mm (avsnitt 6.2.2).— virke med tjocklek 25 mm = t = 45 mm och bredd 50 mm = b = 75 mm. Kraven gäller klasserna T2 och T1 (avsnitt 6.2.3).— virke med tjocklek t = 50 mm för tillverkning av limträ (avsnitt 6.2.4).

Subjects

Wood, sawlogs and sawn timber (79.040)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-76130

Edition: 2

Approved: 12/13/2010

No of pages: 40

Replaces: SS 230120