Standard Svensk standard · SS-EN 14250:2010

Träkonstruktioner - Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar - Produktkrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14250:2010

Träkonstruktioner - Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar - Produktkrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger material-, produkt- och dokumentationskrav för förtillverkade bärverk (t.ex. fackverk för tak, väggar och golv, ramverk, samverkansbalkar och balkar) för användning i byggnader av massivt konstruktionsvirke enligt SS-EN 14081-1 med eller utan fingerskarvar med förband av spikplåtar.Detta dokument gäller för förtillverkade bärverk med förband av spikplåtar med längder upp till 35 meter och för andra förtillverkade konstruktionselement (bärverk) med längder upp till 12 meter. Denna standard omfattar även provning och/eller beräkningsmetoder för bedömning av överensstämmelse, krav på märkning av dessa bärverksdelar och klimatförhållanden (klimatklass 3 enligt SS-EN 1995-1-1 och användningsklasserna 3, 4 och 5 enligt SS-EN 335-1).Vad gäller beständighet mot biologiska organismer, omfattar denna standard förtillverkade bärverk tillverkade av obehandlat trä eller trä som behandlats för förbättring av träets naturliga beständighet.Denna standard omfattar inte förtillverkade bärverk av trä för användning i konstruktioner med övervägande dynamiska laster (t.ex. broar) eller för användning i oskyddade utomhusmiljöer (d v s användningsklass 3 enligt SS-EN 335-1). Inte heller omfattar denna standard bärverksdelar som behandlats för ökat brandmotstånd.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14250:2010

Träkonstruktioner - Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar - Produktkrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

Artikelnummer: STD-87827

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-02-08

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 14250:2010

Ersätter: SS-EN 14250:2004