Standard Swedish standard · SS-EN 14250:2010

Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14250:2010

Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger material-, produkt- och dokumentationskrav för förtillverkade bärverk (t.ex. fackverk för tak, väggar och golv, ramverk, samverkansbalkar och balkar) för användning i byggnader av massivt konstruktionsvirke enligt SS-EN 14081-1 med eller utan fingerskarvar med förband av spikplåtar.Detta dokument gäller för förtillverkade bärverk med förband av spikplåtar med längder upp till 35 meter och för andra förtillverkade konstruktionselement (bärverk) med längder upp till 12 meter. Denna standard omfattar även provning och/eller beräkningsmetoder för bedömning av överensstämmelse, krav på märkning av dessa bärverksdelar och klimatförhållanden (klimatklass 3 enligt SS-EN 1995-1-1 och användningsklasserna 3, 4 och 5 enligt SS-EN 335-1).Vad gäller beständighet mot biologiska organismer, omfattar denna standard förtillverkade bärverk tillverkade av obehandlat trä eller trä som behandlats för förbättring av träets naturliga beständighet.Denna standard omfattar inte förtillverkade bärverk av trä för användning i konstruktioner med övervägande dynamiska laster (t.ex. broar) eller för användning i oskyddade utomhusmiljöer (d v s användningsklass 3 enligt SS-EN 335-1). Inte heller omfattar denna standard bärverksdelar som behandlats för ökat brandmotstånd.

Subjects

Timber structures (91.080.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14250:2010

Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-87827

Edition: 2

Approved: 2/8/2010

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 14250:2010

Replaces: SS-EN 14250:2004