Standard Svensk standard · SS-EN 1014-2:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 2: Provtagningsförfarande avseende uttag av prov av kreosot från kreosotbehandlat trä för efterföljande analys

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1014-2:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 2: Provtagningsförfarande avseende uttag av prov av kreosot från kreosotbehandlat trä för efterföljande analys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis.

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1014-2:2010

Träskydd - Kreosot och kreosotbehandlat trä - Metoder för provtagning och analys - Del 2: Provtagningsförfarande avseende uttag av prov av kreosot från kreosotbehandlat trä för efterföljande analys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet och rundvirke, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis

Artikelnummer: STD-74458

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1014-2