Standard Svensk standard · SS-EN 635-3

Plywood - Utseendesortering - Del 3: Barrträ

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard ger typer och gränser för karakteristika i trämaterialet och för tillverkningsfel (defekter) så att plywoodens ytor kan visuellt sorteras i olika utseendeklasser. Denna klassnig kan ligga till grund för en bedömning av plywoods lämplighet för vidareförädling (ytbehandling, ytbearbetning och ytbeläggning).

Denna del av EN 635 ger detaljerade sorteringsregler för plywood med ytor av barrträ. Den gäller inte för ytbelagd plywood.

Ämnesområden

Plywood (79.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood

Artikelnummer: STD-17671

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 15