Standard Svensk standard · SS-EN 338:2016

Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Hållfasthetsklasser

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard inför ett system för hållfasthetsklasser för allmän användning i konstruktionskoder.
Den ger karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper samt densitetsvärden för varje klass som EN 14081-1 hänvisar till.
Standarden kan appliceras på allt virke från lövträd och barrträd för konstruktion inom omfattningen för EN 14081-1.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träkonstruktioner (91.080.20) Trä (92.300.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Structural timber - Strength classes

Artikelnummer: STD-8022967

Utgåva: 4

Fastställd: 2016-04-11

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 338:2016

Ersätter: SS-EN 338:2009