Standard Swedish standard · SS-EN 338:2016

Structural timber - Strength classes

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard inför ett system för hållfasthetsklasser för allmän användning i konstruktionskoder.
Den ger karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper samt densitetsvärden för varje klass som EN 14081-1 hänvisar till.
Standarden kan appliceras på allt virke från lövträd och barrträd för konstruktion inom omfattningen för EN 14081-1.

Subjects

Wood, sawlogs and sawn timber Timber structures Wood


Product information

Language: Swedish

Written by: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

International title: Structural timber - Strength classes

Article no: STD-8022967

Edition: 4

Approved: 4/11/2016

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 338:2016

Replaces: SS-EN 338:2009