Standard Svensk standard · SS-EN 16718:2015

Träskyddsmedel och träbaserade produkter - Innehåll av den totala mängden organiskt kol (TOC) i trä och träbaserade produkter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a method for determining total organic carbon by calculating the difference between the results of measurements of total carbon (TC) and total inorganic carbon (TIC). The identification of the bio-based content given by the stable isotopes such as 13C is described also.

This method is applicable to all wood species, wood-based materials (panels, plywood, wood-polymer, etc.) and woods containing chemicals in general.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood and wood based products - Dosage of the total organic carbon (TOC) in wood and wood based products

Artikelnummer: STD-8017481

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-25

Antal sidor: 40