Standard Svensk standard · SS-EN 1383:2016

Träkonstruktioner - Genomdragning av fästdon - Provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the test method for determining the resistance of timber to the head pull through of timber fasteners.
In this standard 'timber' includes solid timber, glued laminated timber and wood-based products.
The test method applies to all types of nails, screws and staples excluding screws with fully threaded shank.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber fasteners

Artikelnummer: STD-8018976

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1383