Standard Svensk standard · SS-EN 1383

Träkonstruktioner - Genomdragning av fästdon - Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1383:2016

Ämnesområden

Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber fasteners

Artikelnummer: STD-27296

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 1383:2016