Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2006

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Eurokod, brand (91.070.70) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Artikelnummer: STD-45575

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-19

Antal sidor: 5

Korrigerar: SS-EN 1995-1-2:2004