Standard Svensk standard · SS-EN 1328

Cementbundna spånskivor - Frostbeständighet - Provning av resthållfasthet efter frysning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Cement bonded particleboards - Determination of frost resistance

Artikelnummer: STD-20042

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-07

Antal sidor: 16