Standard Svensk standard · SS-EN 635-1

Plywood - Utseendesortering - Del 1: Allmänna regler

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av EN 635 ger principer och allmänna regler för utseendesortering av plywood.

Den gäller inte för ytbelagd plywood.

Ämnesområden

Plywood (79.060.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General

Artikelnummer: STD-16995

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-07-06

Antal sidor: 13