Standard Svensk standard · SS-EN 596

Träkonstruktioner - Regelväggar - Provning med mjukstöt

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a test method for determining the resistance of a timber frame wall panel to impact from a soft body allowed to strike the sheathing of the panel.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls

Artikelnummer: STD-17328

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-29

Antal sidor: 16