Standard Svensk standard · SS-EN 13696:2009

Trägolv - Provningsmetoder för bestämning av elsticitet, nötnings- och slagtålighet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method to determine the resistance to wear of lacquered wood floorings, a method to test the elasticity of the lacquer and a method to determine resistance to impact of lacquered wood floorings.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Golvbeläggningar (97.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68646

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 36