Standard Svensk standard · SS-EN 912:2011

Träkonstruktioner - Krav på mellanläggsbrickor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions and the materials of certain well-established connectors for use in joints between members in load-bearing timber structures.

For data on strength and deformation properties of joints made with the connectors, reference is given to EN 13271.

Ämnesområden

Övriga fästelement (21.060.99) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber fasteners - Specifications for connectors for timbers

Artikelnummer: STD-80845

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 912/AC:2000 , SS-EN 912