Standard Svensk standard · SS-EN 14761:2006+A1:2008

Trägolv - Massiv stavparkett med grada kanter - Kort läkt samt kloss

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of solid vertical and wide finger as well as Module brick including the laying units made of softwood or hardwood for internal use as flooring. This standard covers products without surface treatments. This standard covers also treated or untreated elements.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä Trävaror


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Solid wood parquet - Vertical finger, wide finger and module brick

Artikelnummer: STD-66905

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14761:2006