Standard Svensk standard · SS-EN 14374:2004

Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) - Krav

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for laminated veneer lumber for structural applications. The tests to be used, methods to carry out the evaluation of conformity and content of the marking of the product are given. This document does not cover laminated veneer lumber treated against biological attack or fire.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

Artikelnummer: STD-38266

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 24