Standard Svensk standard · SS-EN 844-8

Trävaror - Terminologi - Del 8: Särdrag hos rundvirke

Status: Gällande

Ämnesområden

Träteknik (01.040.79) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber

Artikelnummer: STD-20868

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-27

Antal sidor: 8