Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial Tekniska aspekter Eurokod 5, Träkonstruktioner Eurokod, brand Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Artikelnummer: STD-74463

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-15

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1995-1-2:2004 , SS-EN 1995-1-2:2004