Standard Svensk standard · SS-EN 316:2009

Träfiberskivor - Typer och beteckningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives the definition, classification and symbols for wood fibreboards.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood fibre boards - Definition, classification and symbols

Artikelnummer: STD-69103

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 316