Standard Svensk standard · SS-EN 316

Träfiberskivor - Typer och beteckningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 316:2009

Omfattning
Denna europeiska standard definierar och anger olika typer och beteckningar för träfiberskivor.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Skivor (92.300.30) Skivor (94.350)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Wood fibreboards - Definition, classification and symbols

Artikelnummer: STD-27621

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN 316

Ersätts av: SS-EN 316:2009