Standard Svensk standard · SS-EN 634-1

Cementbundna spånskivor - Krav - Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard anger allmänna krav på cementbundna spånskivor. Skivorna definieras i EN 633.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Cementbonded particleboards - Specifications - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-17212

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-15

Antal sidor: 11