Standard Svensk standard · SS-EN 13556

Trävaror - Namn och beteckningar på träslag som används i Europa

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard lists commercial hardwood and softwood timbers used in Europe.

Ämnesområden

Träteknik (01.040.79) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Round and sawn timber - Nomenclature of timbers used in Europe

Artikelnummer: STD-34336

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 104