Standard Svensk standard · SS-EN 975-2:2004

Trävaror - Visuell handelssortering av sågat lövträ - Del 2: Poppel

Status: Gällande

Omfattning
This standard defines appearance grades for European poplars The standard applies to dry and green sawn timber, of thickness 15 mm up to 34 mm and of width 100 mm up to 250 mm measured in a green state. This standard does not apply to the strength grading of structural timber.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-36809

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-07-30

Antal sidor: 9