Pressmeddelande · 2022-09-02

Sverige tar över europeisk standardisering av träskydd

Sverige tar över den CEN-kommitté som tar fram och förvaltar standarder om beständighet för trä och träbaserade produkter. Nu pågår arbetet med att tillsätta en svensk ordförande. SIS, den svenska standardiseringsorganisationen, har föreslagit Mats Westin.

- Jag ser fram emot rollen som ordförande för denna mycket aktiva standardiseringskommitté som i snart 60 år drivits från Frankrike, säger Mats Westin, som är senior forskare på forskningsinstitutet RISE.

Han beskriver hur området har expanderat kraftigt under de senaste decennierna, inte minst på grund av en växande oro för den eventuella miljöpåverkan som olika kemikalier kan ha.

- Jag kommer att jobba för att fler industrigrenar än biocid- och träskyddsbranschen engagerar sig i standardiseringsarbetet.    

För svenska SIS var det inget svårt beslut att ta över kommittén när frågan nyligen uppstod. Sverige är redan ett av de länder som driver flest CEN-kommittéer, men det finns såklart inget egenvärde i att ha så många kommittéer som möjligt.

- Nej så är det inte men just inom träskydd har Sverige en stor industri, ett stort intresse och mycket kompetens. Vi tror att vi verkligen kan tillföra något bra här, säger Nina Schröder, chef för sektionen samhällsbyggnad på SIS.

De produkter som ingår i kommitténs arbete – som kan sammanfattas som modifierade eller impregnerade träprodukter skyddade mot röta, mögel och insekter – utgör en viktig svensk exportnäring. Sverige exporterar årligen ungefär 1,5 miljoner kubik behandlat trä. Betydligt hårdare regler för bland annat vilka biocider som får användas i träskydd gör området mer aktuellt än på länge. Kommittén jobbar också med provningsmetoder och klassificering av naturlig beständighet för olika träslag samt träbaserade skivor, exempelvis fiber- och spånskivor, OSB och plywood.

Formellt tar Sverige över kommitténs arbete i oktober. Alla deltagare i den svenska ”spegelkommittén” kan när som helst välja att delta direkt i det europeiska arbetet.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.