Standard Svensk standard · SS-EN 15736:2009

Träkonstruktioner - Provning - Spikplåtars utdragshållfasthet vid hantering av förtillverkade fackverk

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method to determine the withdrawal behaviour of punched metal plate fasteners.

Ämnesområden

Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of punched metal plate fasteners in handling and erection of prefabricated trusses

Artikelnummer: STD-70643

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-31

Antal sidor: 20