Standard Svensk standard · SS-EN 1309-1

Trävaror - Sågat virke - Dimensionsmätning

Status: Gällande

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sågade och hyvlade trävaror, SIS/TK 182/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21372

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-10

Antal sidor: 8