Standard Svensk standard · SS-EN 1315:2010

Trävaror - Rundvirke - Dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a dimensional classification for round timber (softwood and hardwood) for which the intended use is not known.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rundvirke, SIS/TK 182/AG 01

Internationell titel: Dimensional classification of round timber

Artikelnummer: STD-72310

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-08

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1315-2 , SS-EN 1315-1