Standard Svensk standard · SS-EN 1315-1

Trävaror - Rundvirke - Dimensioner - Del 1: Diameterklasser för lövträd

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1315:2010

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rundvirke, SIS/TK 182/AG 01

Internationell titel: Dimensional classification - Part 1: Hardwood round timber

Artikelnummer: STD-21080

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-08-29

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 1315:2010