Standard Ikraftsättning · SS-EN 1315-2

Trävaror - Rundvirke - Dimensioner - Del 2: Längd- och diameterklasser för barrträ

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1315:2010

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rundvirke, SIS/TK 182/AG 01

Internationell titel: Dimensional classification - Part 2: Softwood round timber

Artikelnummer: STD-21880

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-30

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN 1315:2010