Standard Svensk standard · SS-EN 13629:2020

Trägolv - Lövträ - Brädor och till element sammansatta brädor

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the characteristics of individual hardwood boards and pre-assembled hardwood boards with grooves and/or tongues for internal use as flooring. This document covers hardwood boards with or without surface coating. This document does not cover solid parquet elements. (See Annex C).

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80020839

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-03-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13629:2012