Standard Svensk standard · SS-EN 13629:2012

Trägolv - Lövträ - Brädor och till element sammansatta brädor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of individual hardwood boards and pre-assembled hardwood boards with grooves and/or tongues for internal use as flooring. This document covers hardwood boards with or without surface coating. This European Standard does not cover solid parquet elements. (See Annex C).

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards

Artikelnummer: STD-86019

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-13

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13629/AC:2007 , SS-EN 13629