Standard Svensk standard · SS-EN 844:2019

Trävaror - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines general terms relating to sawn timber and round timber used in European Standards.

Ämnesområden

Träteknik Träbearbetning Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Round and sawn timber - Terminology

Artikelnummer: STD-80015409

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-04

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN 844-2 , SS-EN 844-5 , SS-EN 844-10 , SS-EN 844-11 , SS-EN 844-1 , SS-EN 844-3 , SS-EN 844-4 , SS-EN 844-6 , SS-EN 844-12