Standard Svensk standard · SS-EN 844:2019

Trävaror - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines general terms relating to sawn timber and round timber used in European Standards.

Ämnesområden

Träteknik (01.040.79) Träbearbetning (79.020) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Round and sawn timber - Terminology

Artikelnummer: STD-80015409

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-04

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN 844-2 , SS-EN 844-5 , SS-EN 844-10 , SS-EN 844-11 , SS-EN 844-1 , SS-EN 844-3 , SS-EN 844-4 , SS-EN 844-6 , SS-EN 844-12