Standard Svensk standard · SS-EN 844-1

Trävaror - Terminologi - Del 1: Gemensamma termer för rundvirke och sågat virke

Status: Gällande

Ämnesområden

Träteknik Träbearbetning Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common to round timber and sawn timber

Artikelnummer: STD-17325

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-29

Antal sidor: 5