Standard Svensk standard · SS-EN 844-3

Trävaror - Terminologi - Del 3: Generella termer för sågat virke

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 844:2019

Ämnesområden

Träteknik Träbearbetning Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating to sawn timber

Artikelnummer: STD-17326

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-29

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 844:2019